22.11.2022

Astuvansalmen uuden ulkoilureitin suunnitelma etenee

Kuva: Pihla Liukkonen
Kuva: Pihla Liukkonen

Mikkelin Ristiinassa sijaitseva Astuvansalmen kalliomaalausalue on valtakunnallisesti merkittävin ja pohjoismaiden laajin yhtenäinen kalliomaalauskokonaisuus. Vuonna 2019 kalliomaalaukset hyväksyttiin ensimmäisenä suomalaisena kohteena osaksi laajaa, eri puolilla Eurooppaa kalliotaidetta esittelevää Euroopan neuvoston alaista Prehistoric Rock Art Trails -kulttuurireittiä. Lisäksi Astuvansalmi on osa eteläisen Saimaan alueen Unesco Global Geoparkin geo-kohteiden verkostoa. Nyt esihistoriallisille kalliomaalauksille suunnitellaan uutta ulkoilureittiä.

Luonto- ja kulttuurimatkailun asiantuntija ja GeoNaCu Saimaa -hankkeen vetäjä Tarja Pönniö-Kanerva MikseiMikkelistä kertoo, että aluetta kartoittava maastoretki tehtiin alkusyksyllä 2022.

– Vaihtoehtoinen reitti kalliomaalauksille olisi noin kahden ja puolen kilometrin mittainen ja lähtöpaikkana toimisi edelleen Suurlahdentien varrella oleva pysäköintipaikka, Pönniö-Kanerva kertoo.

Vaihtoehtoisen reitin mahdollisuutta on selvitetty, koska alueen yksityiset maanomistajat eivät ole hyväksyneet vanhan reitin kunnostamista tai viitoitusta. Varsinaisen kalliomaalauskenttäalueen pakkolunastus valtiolle on valituskierteessä. Vaihtoehtoinenkin reitti kulkee yksityisten maanomistajien maiden poikki. Suunnitelman mukaan reitti muodostuisi alueelle, jossa maanomistajilla ei ole käytössään rakennelmia, ranta-alueita tai sellaisia luonnonvaroja sisältäviä kohteita, jotka estäisivät jalan kuljettavan polkureitin perustamista.

– Vanhan polkureitin ongelmana on ollut se, ettei perille ole ollut selkeitä opasteita, Pönniö-Kanerva sanoo.

– Alueella on voinut edetä kohti kalliomaalauksia jokamiehenoikeudella, polku ei sinällään ole huonontunut, mutta ei parantunutkaan. Polun pohja tarvitsisi juurakkojen ja kivikkojen tasoittelua opasteiden lisäksi.

Ulkoilureittisuunnitelmassa todetaan, että on maanomistajien edun mukaista, että kalliomaalausretkeily noudattaa sille osoitettua reittiä. Matkailijat eivät täten kulkeutuisi alueella olevien vapaa-ajanasuntojen tonteille. Lisäksi viitoitetulla ulkoilureitillä on myös vahva matkailullinen arvo. Asia vaikuttaa myös alueen säilyvyyteen.

Mikäli päädytään vaihtoehtoiseen polkureittiin, on se Pönniö-Kanervan mielestä maisemallisesti yhtä hieno kuin vanhakin. Reitti myös noudattaisi maanomistajien tahtoa siirtää uusi reitti pois olemassa olevalta polulta.

– Reitti menee osittain Vanamontietä pitkin helppokulkuisesti noin seitsemänsataa metriä. Loppupätkä Astuvansalmelle etenisi tervahaudan puolelta, varrella on jylhiä kallioita ja kosteikkoja. Siellä on myös hieno suojärvi, jonka vieressä kohoava kallioseinämä on lähes yhtä huikea kuin itse Astuvansalmi. Mikäli asiat ja päätökset menevät niin, että käyttöön otetaan tämä uusi reitti, pitää se polkutoimituksen puitteissa kunnostaa ennen varsinaista käyttöönottoa.


Kuva: Pihla Liukkonen. Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Mikkelin kaupungin maankäyttöjohtaja Topiantti Äikäs kertoo, että mahdollinen ”läntinen reitti” on jo alustavasti laadittu. Viranomaisten lausuntokierroksen ja lautakuntakäsittelyn sekä näytillä olon jälkeen kaupunki voi jättää suunnitelman Etelä-Savon ely-keskuksen käsittelyyn, jolloin viranomainen arvioi laillisuusperiaatteet ja sen, että kaikki tarvittavat seikat on tarkasteltu riittävällä tavalla kaikkien osapuolten kesken. Asia on tulossa kaupunkikehityslautakunnan kokoukseen 13.12.2022.

– Elyn vahvistuksen jälkeen kaupungilla on vuosi aikaa hakea maanmittauslaitokselta ulkoilureittitoimitusta, joka takaa reitin jatkuvuuden ja tarkoituksenmukaisen käytön, Äikäs sanoo.

Jaa