29.12.2022

Mikkelin seudun hyvät ilmastoteot nousevat esiin ilmastopolulla

Tiesitkö, että kaikissa Mikkelin seudun kunnissa on laadittu ilmasto-ohjelmat vuosille 20222035. Seudulla on tunnistettu esimerkkejä hyvistä ilmastoteoista, joita esitellään päättyneen ilmastopolkuhankkeen myötä. Fyysinen ilmastopolku sijaitsee Kalevankankaalla, Hanhilammen ympäristössä.

 – Osa Kalevankankaan luontopolun tauluista on nyt korvattu uusilla ilmastopolun tauluilla, kertoo Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen ympäristöpäällikkö Hanna Pasonen.

Tauluihin on koottu tietoa ilmastonmuutoksen vaikutuksista Mikkelin ja lähialueen ilmastoon ja luontoon.

– Tietoa on tarjolla esimerkiksi siitä, mitä merkitystä metsillä ja suoympäristöllä on ilmastonmuutoksen torjunnassa. Taulut ovat tutkimisen arvoisia, joten kannattaa käydä kiertämässä ne paikan päällä, Pasonen vinkkaa.

Ilmastopolulle pääsee kätevimmin Kalevankankaan koulua vastapäätä olevalta pysäköintipaikalta, Raviradantien varrelta. Kun seuraa valkoisia pieniä saukkokylttejä, pysyttelee luontopolulla, joka on nyt samalla myös ilmastopolku. Tarjolla on polveilevia ja kauniita Kalevankankaan maisemia, aivan kaupungin keskustan kainalossa. Yhtenä ilmastopolun tavoitteena on myös olla ilmastokasvatuksen työväline kouluikäisille.

– Kalevankankaan ilmastopolku on osa seudun kuntailmastohanketta. Hanke on merkittävä, koska mukana ovat kaikki seudun kunnat, Pasonen sanoo.

Hankkeen aikana tehtiin yhteistyössä kaikille kunnille ilmasto-ohjelmat, joissa on asetettu tavoitteet ja toimenpiteet. Mukana olivat myös paikalliset energiayhtiöt ja Metsä-Sairila. Suuri osa rahoituksesta tuli Etelä-Savon maakuntaliiton kautta EARK-rahoituksena.

– Ilmasto-ohjelmien hanke käynnisti hyvää vuoropuhelua kuntien ja sidosryhmien kesken. Jokainen kunta on sitoutunut hiilineutraalisuuden tavoitteeseen vuoteen 2035 mennessä, mikä on myös valtakunnallinen tavoite, Pasonen kertoo.


Ilmastokyltti Kalevankankaalla. Juttu jatkuu kuvan jälkeen.
 

Ilmastopolkuun voi tutustua myös verkossa


Verkossa olevaan Mikkelin seudun ilmastopolkuun voi tutustua osoitteessa mikkeli.fi/ilmasto. Polku on vapaasti käytettävissä opetuksen tukena ja keskustelun herättäjänä. Polulle kootut esimerkit hyvistä ilmastoteoista on koottu ilmastopolkuhankkeen aikana. Sivustolla voi myös tutustua Mikkelin ilmasto-ohjelmaan.

– Osa ilmastokohteista ja hyvistä teoista on myös lisätty valtakunnalliseen Kestävyysloikka-palveluun, muistuttaa ilmastoasiantuntijana Mikkelin seudun ympäristöpalveluissa työskennellyt Kerttu Hakala.

Verkossa olevan virtuaalisen ilmastopolun ilmastotekoja on valittu niin, että esitellyksi tulee monipuolisesti erilaisia toimintoja energiantuotannosta ilmastokasvatukseen ja liikenteeseen. Osalle toimista on laskettu myös kasvihuonekaasupäästöjen vähenemä. Mikkelin esimerkkejä ovat muun muassa peruskoululaisten maksuton paikallisliikenne, biokaasun käyttö sekä paikallisen järvikalan käyttö kaupungin ruoka- ja puhtauspalveluissa.

– Tekemiseen on liittynyt kunnianhimoinen tavoite. Ilmastopolku voidaan nähdä työkaluna, jotta seudun kunnat ja asukkaat voivat tutustua hyviin ilmastotekoihin ja jotta hyviä tekoja ja ratkaisuja voisimme tehdä enemmän. Kaikista seudun kunnista löytyi ainakin jokin esimerkki, jonka avulla kerrotaan, mitä on tehty ja miten tekeminen vaikuttaa, Hakala sanoo.

Jaa